Dieet ABC


Tip van de Dagdieet tip
8 12 2023

Door gevarieerd te eten, krijg je alle stoffen binnen die nodig zijn. Er is niet één voedingsmiddel dat alle voedingsstoffen voldoende bevat. Ook spreid hiermee het risico van het binnenkrijgen van eventueel aanwezige ongezonde stoffen. Door afwisselend te kiezen uit alle vijf vakken van de Schijf van Vijf zorg je voor een gezond dagmenu.

Meer dieet tips


Home > Dieet ABC > B > BMI

De queteletindex of body mass index (afgekort BMI) is een manier om op grond van de lengte en het gewicht van een persoon te bepalen of deze overgewicht heeft. De queteletindex geldt voor personen ouder dan 20 jaar. De waarde van de index is gelijk aan het gewicht w van de persoon (in kilogram) gedeeld door het kwadraat van de lengte h (in meter):

quetelet
Voorbeeld een persoon van 90 kg en een lengte van 173 cm
90
1,73 x 1,73 = 2,9929
90 / 2,9929 = 30,07
De BMI is 30

De exacte waardes van de index om iemand in een categorie in te delen variëren, maar in het algemeen is een index van minder dan 18,5 ondergewicht. Dit kan aanduiden dat er sprake is van ondervoeding,sprake van ernstig overgewicht of obesitas.

 

een eetstoornis of een ander gezondheidsprobleem. Vanaf een index van 25 wordt gesproken van (licht) overgewicht. Boven een waarde van 30 is er De index doet geen uitspraak over het percentage vet in het lichaam van de persoon. Zwaar gespierde mensen (bodybuilders) kunnen dus een hoog gewicht hebben, maar worden over het algemeen niet als obees beschouwd. Het lichaamsgewicht alleen is dus geen goede indicator voor onder- of overgewicht, er moet worden gecompenseerd voor lichaamsbouw. De BMI corrigeert alleen voor lichaamslengte maar dat is dan ook verreweg de belangrijkste factor.

Het bijzondere van de BMI is dat deze voor mannen en vrouwen vrijwel gelijk uitvalt, voor biometrische getallen is dat zeldzaam. Daarnaast is deze index redelijk onafhankelijk van de leeftijd. Dit maakt het mogelijk voor alle volwassenen de zelfde richtlijnen te hanteren.

Een meting van bijvoorbeeld het vetpercentage is een betere aanduiding voor gezondheidsrisico's maar behalve dat de meting moeilijker uit te voeren is zullen ook de richtlijnen en adviezen steeds moeten worden uitgesplitst naar sekse en leeftijd. Nog een andere, simpele, indicator is de taille-omtrek. Een taille-omtrek minder dan 80 cm bij vrouwen of minder dan 94 cm bij mannen past bij een normaal gewicht.

In de VS is in 1994 geconstateerd dat 57 % van de Amerikaanse mannen en 49% van de vrouwen een index hebben hoger dan 25. 2 % van de mannen en 4 % van de vrouwen zijn zo dik dat ze een index van 40 hebben. Bij deze waarde kan worden gesproken van ziekelijk overgewicht.

In Nederland wonen rond 350.000 mannen en 500.000 vrouwen met een index van 30 of meer (2004).


Index (kg.m-2) Interpretatie
minder dan 18 ondergewicht
18 tot 25 normaal gewicht
25 tot 27 licht overgewicht
27 tot 30 matig overgewicht
30 tot 40 ernstig overgewicht
meer dan 40 ziekelijk overgewicht

De queteletindex is genoemd naar de Gentenaar Adolphe Quetelet (1796-1874). Van oorsprong was hij wiskundige en sterrenkundige, maar hij interesseerde zich ook voor de sociale statistiek en begon grafieken te maken van bijvoorbeeld de sterftecijfers per maand in Brussel. Hij ontwikkelde ook ideeën over de gemiddelde mens. Hij deed metingen bij dienstplichtigen waarmee hij een pionier was van de antropometrie en biostatistiek. Hij gaf zijn resultaten weer in grafieken. In die tijd leidde dit tot heftige discussie, omdat velen betwijfelden of grafieken wel wetenschappelijk waren. Tegenwoordig wordt de BMI onder andere gebruikt door de Wereldgezondheids organisatie en de Amerikaanse overheid.