Dieet ABC


Tip van de Dagdieet tip
30 05 2024

Wees zo schoon mogelijk zodat je geen voedselvergiftiging oploopt. De maatregelen zijn simpel: was de handen na het aanraken van rauw vlees en neem elke dag een schone theedoek.

Meer dieet tips


Home > Calculators > BMI-waarde

BMI-waarde


Body Mass Index en middelomtrek

Ook al heb je dezelfde Body Mass Index (BMI) als iemand anders, de hoeveelheid vet in de buikholte kan enorm verschillen, en daarmee het risico voor je gezondheid. Het meten van de middelomtrek is een maat voor de hoeveelheid vet in de buikholte. De middelomtrek hangt nauw samen met de BMI en het totale gehalte lichaamsvet. Het maakt niet uit hoe lang je bent.

Buikvet en je gezondheid
Wanneer je middelomtrek verandert, wijzigt ook het risico van het gewicht voor de gezondheid. Veel vet in de buikholte is een belangrijke risicofactor voor diabetes type II en hart en vaatziekten.
Buikvet is veel actiever is dan onderhuids vet. Vet in de buikholte heeft bijvoorbeeld meer cellen per eenheid, er stroomt meer bloed door, het is gevoeliger voor hormonen en voor veranderingen in de vetstofwisseling en vetopslag.

Middelomtrek meten
Je meet de middelomtrek op het smalste deel van je middel tussen de onderste rib en de bovenkant van het heupbeen. De meting is er voornamelijk op gericht een ongunstige vetverdeling te achterhalen bij mensen met een BMI tussen de 25-30 en bij mensen met een BMI boven de 30.

Bij bevolkingsgroepen met een andere lichaamsbouw ligt het verhoogd risico bij lagere waarden. (Bijvoorbeeld Aziaten en Hindoestanen).

Middelomtrek vanMannen (18-60 jaar)
 Middelomtrek vanVrouwen (18-60 jaar) Advies
 <94cm
 <80cm  Probeer op gewicht te blijven, je hebt geen verhoogd risico.
 94-102cm  80-88cm  Blijf op gewicht. Er is nog geen verhoogd risico, maar de gevarenzone komt dichtbij.
 102 cm en hoger  88cm en hoger  Probeer af te vallen, je hebt een verhoogd risico!

Komt de middelomtrek bij mannen onder de 79 cm en bij vrouwen onder de 68 cm, dan is er sprake van ondergewicht. Deze waarden corresponderen met een BMI van <18,5.